16:
Erna Djajadiningrat

Deel dit artikel

Ze is de enige vrouw in Indonesië die op 5 oktober 1949 de ‘Bintang Gerilya’1 ontvangt. In oktober 1945 richt ze, samen met Suwarni Pringgodigdo en Maria Ullfah, de organisatie ‘Wani’ op in Jakarta. In het Soendanees en Javaans betekent ‘wani’ moedig. Deze openbare keuken verzamelt voedsel en ingrediënten om naar de frontlinies te sturen. Aanvragen voor uniformen worden door een kleermaker uitgevoerd en samen met het eten naar de frontlinie gebracht.

Erna Djajadiningrat wordt geboren als derde kind van de Regent van Serang. Na de Europeesche Lagere School en de HBS verdiept ze zich in het islamitisch onderwijs. Haar vader wil graag dat zijn dochters het onderwijs ingaan om zo bij te dragen aan de educatie voor het land. Erna wordt lerares in Solo maar is naast haar werk bezig met activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van de bevolking.

Wani’s gaarkeuken werkt samen met de burgemeester van Jakarta en het legertransportbureau. Gezien de slechte politiek-economische situatie, de onveiligheid en de moeilijke situatie van te weinig geld en voedsel vereisen de dagelijkse inspanningen standvastige besluiten.

Erna blijft kalm als de Nederlandse soldaten van de NICA2 het huis waar ze werkt beschieten. Als de Nederlanders haar ondervragen over haar openbare keukenactiviteiten, blijft ze kalm. Ondanks haar antwoord dat het is om de mensen aan eten te helpen, doorzoeken ze haar huis. Hoewel ze geen bewijs kunnen vinden dat Wani voor de strijd werkt, wordt de organisatie verboden. 

Om de voedselleveringen aan de frontlinies in stand te houden zet ze Wani om in de PSKP, een Sociaal Comité voor Politieke Slachtoffers. Naast het bezorgen van voedsel zet ze zich in voor de vrijlating van door Nederland vastgehouden strijders. Een van de strijders waar de PSKP zich voor inzet is de schrijver Pramoedya Ananta Toer die sinds de Proclamatie van de Republiek Indonesië deelneemt aan de vrijheidsstrijd. Maar in 1947 wordt hij opgepakt door Nederlandse militairen voor het verspreiden van pamfletten en zonder vorm van proces twee jaar in de Bukit Duri-gevangenis opgesloten.

Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 wordt Djajadiningrat hoofd onderwijszaken voor vrouwen bij het ministerie van Onderwijs en Cultuur.

  1. De ‘Bintang Gerilya’, ‘Guerilla Ster’ is een ereteken van de Republik Indonesia voor mensen die het land verdedigden tijdens de Nederlandse Militaire Agressie I (20 juni 1947 – 22 januari 1948) en de Nederlandse Militaire Agressie II (18 december 1948 – 27 december 1949)
  2. De NICA, de Nederlands-Indische Civiele Administratie is een semi militaire organisatie die werd opgericht in april 1944 met het doel het burgerlijk koloniaal bestuur van Nederland te herstellen na de Tweede Wereldoorlog.

Erna Djajadiningrat

1911-1984

Vrijheidsstrijder voor een onafhankelijk Indonesië en oprichter van ‘Wani’

Dit vind je misschien ook interessant

15:
Suwarni Pringgodigdo
17:
Maria Ulfah Santoso
Menu