15:
Suwarni Pringgodigdo

Deel dit artikel

Op haar 12e leest ze het boek van Multatuli over de hebzucht van de Nederlanders en de misdaden van de koloniale regering. Op haar 17e jaar is ze onafhankelijkheidsstrijder en hoofd van de organisatie Putri Indonesia die in 1927 op de bijeenkomst van de Indonesische jongeren in Bandung protesteert tegen het taalgebruik tijdens de introductie van Soekarno (PNI) die in een combinatie van Nederlands met Indonesisch-Maleis sprak terwijl de afspraak was dat Indonesisch-Maleis de voertaal zou zijn. Omdat de negen jaar oudere Soekarno tegen Suwarni in het Nederlands schreeuwt grijpt voorzitter Sjahrir in. Suwarni vraagt haar senioren resoluut om geen harde woorden in het Nederlands te spreken tegen Indonesische vrouwen waarop Soekarno excuses aanbiedt. Jaren later, na de proklamatie in 1945 zouden zij goed samenwerken.

Vrouwenrechten en onafhankelijkheid in het huwelijk zijn haar speerpunten. Ze is tegen polygamie dat veel voorkomt en voor een veilig en stabiel huwelijk. Op 22 maart 1930 reorganiseert Suwarni de vereniging Putri Indonesia tot de organisatie Sedar, die wordt opgericht om tegemoet te komen aan de aspiraties van vrouwen en om hun zusters, die nog steeds gebonden zijn aan traditionele waarden en zich vaak minderwaardig voelen aan mannen, bewust te maken.

Nadat ze met haar man Abdul Karim Pringgodigdo is getrouwt verhuist naar Batavia, het huidige Jakarta. Ze schrijft over polygamie in het tijdschrift ‘Sedar’. Tijdens het Tweede Indonesische Vrouwencongres in juli 1935 in Batavia, gaat ze in discussie met een van de afgevaardigden van de Indonesische Moslimunie (Permi) en verklaart zij publiekelijk de oorlog aan polygamie.

In 1937 vaardigt de koloniale regering een huwelijksverordening uit die monogamie aanmoedigt en polygamie verhindert door huwelijksregistratie. Voordat het wordt geratificeerd, leidt de ontwerpverordening tot een golf van protesten van een aantal traditionele partijen en islamitische organisaties.

Hoewel het project van de huwelijksverordening niet bedoeld is om inlandse vrouwen te beschermen, maar om gemengde huwelijken tussen Europese vrouwen en moslimmannen te voorkomen, is Suwarni vastbesloten om voor de regeling te strijden. Volgens haar zal een monogaam huwelijk harmonie brengen zodat de vrouw niet hoeft te wedijveren met andere vrouwen in een huishouden.

‘De Isteri Sedar Association streeft naar bewustwording van Indonesische vrouwen en gelijke behandeling en respect tussen vrouwen en mannen, in de associatie van het leven in Indonesië om de onafhankelijkheid van Indonesië te versnellen’, aldus de formulering van de Isteri Sedar statuten zoals geciteerd door Suzanna Hamdani, beheerder van de Bandung-tak van Isteri Sedar. Suwarni Pringgodigdo wordt gezien als de meest moderne socialistische feministe van de periode vóór de onafhankelijkheid.

Na de Proklamatie in 1945 wordt Suwarni benoemd tot lid van de Hoge Raad van Advies in Yogyakarta. Dit doet ze van september 1945 tot december 1949. Van 1950 tot 1955 is ze lid van het interim parlement.

Suwarni Pringgodigdo

Bogor / 1910-

Onafhankelijkheidsstrijder en strijder voor vrouwenrechten

Dit vind je misschien ook interessant

14:
Charlotte Salawati Daud
16:
Erna Djajadiningrat
Menu